Σημειώσεις τιμοκαταλόγων
Tα δωρεάν MB για κίνηση Mobile Internet από ενεργοποιημένα προπληρωµένα πακέτα ενσωματωμένης χρήσης και προσφορές δεν θα μπορούν να καταναλωθούν σε περίπτωση μηδενικού υπολοίπου. Ελάχιστο προαπαιτούμενο υπόλοιπο εξακολουθεί να είναι το 0,01€. Η κατανάλωση του δωρεάν χρόνου ομιλίας από τα F2G πακέτα ενσωματωμένης χρήσης γίνεται ανά δευτερόλεπτο µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσης τα 3 λεπτά.

Εθνικές κλήσεις («Προς Όλους»), αφορούν κλήσεις προς όλους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ελληνικών δικτύων που βρίσκονται εντός Ελλάδας (69ΧΧΧΧΧΧΧΧ) και προς όλους τους γεωγραφικούς αριθμούς ελληνικών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας (2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). Δεν αφορά κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (όπως ενδεικτικά: σύντομους κωδικούς, προσωπικό τηλεφωνητή, τηλεφωνικού καταλόγου κλπ.).

Οποιοδήποτε bonus λεπτών ομιλίας, δωρεάν, SMS, ή ΜΒ αποδίδεται σε συνδρομητές λόγω μόνιμων ή εποχικών ειδικών προσφορών δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και σε καθεστώς περιαγωγής.

Εφαρμόζεται ενιαίο τέλος διαχείρισης 0,30€ ανά ανανέωση.

Μέγιστος αριθμός ενεργοποιήσεων για τα βασικά πακέτα είναι 4 φορές ανά 30 ημέρες.

H χρέωση των εθνικών κλήσεων γίνεται ανά 60".

Οι διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά 60’’

Όλες οι τιµές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%