Προτεραιότητα κατανάλωσης
1.Κατανάλωση πρώτα από την ενσωματωμένη χρήση προς το λιγότερο ευρύ προορισμό (π.χ τα 600 λεπτά χρόνου ομιλίας προς NOVA/Q).
2.Κατανάλωση ενσωματωμένης χρήσης προς όλα τα δίκτυα ( πχ τα 800' προς όλους, από το πακέτο Talk to All & Data ).
3.Κατανάλωση ενσωματωμένης χρήσης από το πακέτο Blender.
4.Κατανάλωση χρηματικού bonus.
5.Κατανάλωση από τα διαθέσιμα δωρεάν € που έχεις στο υπόλοιπό σου (τα διαθέσιμα χρήματα από ανανεώσεις καρτών).

Παρατηρήσεις:

Η κατανάλωση των προγραμμάτων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Μεταξύ περισσότερων της μίας προσφοράς/πακέτου δωρεάν λεπτών/ SMS προς τους ίδιους προορισμούς, θα καταναλώνεται πρώτη αυτή η οποία έχει τη νωρίτερη ημερομηνία λήξης. Αν ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει την ίδια προσφορά/πακέτο παραπάνω από μία φορές, απολαμβάνει την ενσωματωμένη χρήση του νέου πακέτου προστιθέμενη στην εναπομείνασα χρήση του πρώτου πακέτου. Τα εναπομείναντα λεπτά/SMS/MB από κάθε πακέτο εξακολουθούν να έχουν τη δική τους ημερομηνία λήξης, αλλά προτεραιότητα κατανάλωσης έχει το πακέτο/προσφορά που λήγει πρώτο.

Αν ο συνδρομητής έχει ενεργοποιήσει διαφορετικές προσφορές/ πακέτα λεπτών ομιλίας ή SMS προς τον ίδιο προορισμό, απολαμβάνει υψηλότερη προτεραιότητα κατανάλωσης για το πακέτο που λήγει πρώτο.

Αναφορικά με όλες τις προσφορές Mobile internet, πρώτα καταναλώνονται τα δωρεάν MB από Bonuses και προσφορές, (Log & Win, Tap & Get It κλπ.) & στη συνέχεια τα πακέτα Mobile Internet: Data #5, Data #6, κλπ, (όλα με την ίδια προτεραιότητα, με βάση μόνο το ποιο λήγει πρώτο). Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση συνδρομητής ο οποίος έχει ενεργοποιήσει πάνω από μία φορά το ίδιο πακέτο/προσφορά, καταναλώνει πρώτα τα MB από το πακέτο/ προσφορά που ενεργοποίησε πρώτο.

Eξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν πακέτα ή προσφορές Mobile Internet που προσφέρουν απεριόριστη χρήση. Τα συγκεκριμένα καταναλώνονται με πρώτη προταιρεότητα ανεξαρτήτου της χρονικής διάρκειας τους. Συγκεκριμένα για τα πακέτα Unlimited Data Nights, Unlimited Data Weekends, Unlimited Data Day ισχύει η παραπάνω προταιρεότητα έναντι όλων κατά τα διαστήματα που τα πακέτα αυτά είναι διαθέσιμα προς χρήση (Νύχτες, Σαββατοκύριακα κτλ) ενώ κατά τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα ο χρήστης θα κάνει χρήση Mobile Internet σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους.

Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης ενεργοποίησης πακέτου από το online περιβάλλον ενώ ο συνδρομητής πραγματοποιεί ήδη κλήση φωνής/βιντεοκλήση, τα δωρεάν λεπτά ομιλίας η λεπτά από Bonus που ενεργοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο πακέτο/bonus, θα αρχίσουν να καταναλώνονται από την επόμενη κλήση και όχι από την τρέχουσα.